Mediace je dobrovolný proces mimosoudního řešení konfliktů za pomoci mediátora. Mediátor je neutrální prostředník, který podporuje strany v nalezení řešení jejich konfliktu a v dosažení vzájemně přijatelné dohody.

Mediace je poměrně méně nákladná než soudní řízení a k řešení sporu může dojít v relativně krátkém čase.
Navíc, účastníci se sami aktivně podílejí na výsledku dohody a sami si navrhují pro ně přijatelná řešení sporu.

Výsledkem úspěšné mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda.

Z takto vyřešeného konfliktu odcházejí obě strany s pocitem spokojenosti.

Oblasti pro mediaci:

  • rodinné spory,
  • vypořádání společného jmění manželů,
  • výchovy a výživy nezletilých dětí, styku rodičů, prarodičů,
  • vypořádání dědictví,
  • obchodní spory, spory mezi prodejcem a odběratelem, dodavatelem a zadavatelem,
  • insolvenční řízení,
  • spory ze spotřebitelských smluv,
  • pracovněprávní spory,
  • ostatní občanskoprávní spory, spory mezi nájemcem a pronajímatelem, sousedské spory a jiné…


Mediaci upravuje zákon č. 202/2012 Sb.- Zákon o mediaci sb0070-2012

Jak mediaci začít

Máte-li s někým nějaký spor, který se Vám nedaří řešit, navštivte mediátora.