Časté dotazy o mediaci

Je můj spor vhodný pro mediaci?

Mediací lze úspěšně řešit všechny interpersonální konflikty, rodinné a příbuzenské spory, sousedské spory, pracovní a zaměstnanecké spory, občanskoprávní spory, majetková vyrovnání, péči a výživu o děti, obchodní spory mezi dodavateli a zákazníkem atd.. Důležitým faktorem pro mediaci je ochota obou stran jednat, hledat řešení nebo přistoupit na kompromis.

Jednotlivé oblasti mediace

  • rodinné spory,
  • vypořádání společného jmění manželů,
  • výchovy a výživy nezletilých dětí, styku rodičů, prarodičů,
  • vypořádání dědictví,
  • obchodní spory, spory mezi prodejcem a odběratelem, dodavatelem a zadavatelem
  • insolvenční řízení
  • spory ze spotřebitelských smluv
  • pracovněprávní spory
  • ostatní občanskoprávní spory, spory mezi nájemcem a pronajímatelem, sousedské spory a jiné…

Mediátor

Mediátor není soudce ani rozhodce. Tím pádem Vám neřekne, kdo má pravdu a kdo pochybil, nerozhodne za Vás spor, neřekne Vám, co byste měli udělat, ale pomůže Vám se vzájemně dohodnout. Mediátor je proškolený profesionál se specifickými dovednostmi a odbornými znalostmi z oblasti komunikace a řešení mezilidských sporů. Jedná se hlavně o schopnosti objektivně vyhodnotit konfliktní situaci, jasně formulovat a definovat problém nebo předmět sporu a schopnost usnadňovat komunikaci mezi spornými stranami.

Mediátor odpovídá za proces mediace a za efektivní vedení komunikace mezi stranami, nikoli za její výsledek.

Rozdíl mezi zapsaným mediátorem a mediátorem?

Zapsaný mediátor je osoba, která úspěšně složila mediační zkoušky z oboru práva, psychologie, sociologie, komunikace a z mediačního procesu na Ministerstvu spravedlnosti ČR a byla následně zapsána do seznamu mediátorů.

Zapsaný mediátor garantuje klientovi určitý standard a kvalitu služeb. Pracuje obdobně jako soudní znalec, spolupracuje se soudy a státní správou. Seznam mediátorů.

Oproti tomu jen mediátor, je osoba, která volně podniká podle živnostenského zákona, může mít mediační výcvik, ale nesložila mediační zkoušky a není tudíž zapsána v seznamu mediátorů.

Jak dlouho mediace trvá?

Jedno mediační setkání trvá běžně 3 hodiny. Zkušeností ověřený čas, nezbytný k tomu, aby obě strany měly prostor a možnost vyjádřit svůj pohled na věc, aby mediátor získal všechny informace o sporu, dokázal se jasně definovat předmět sporu a začal se vytvářet prostor pro vzájemné pochopení obou stran a společné hledání řešení sporu. Mediace trvá do vyřešení sporu, které může vyžadovat dvě, tři nebo více mediačních setkání.

Ukončení mediace

Mediace skončí vyřešením sporu a sepsáním mediační dohody (v tom nejlepším případě). Mediace může skončit i nedohodou, když se strany nejsou ochotny rok sejít nebo dohodnout. Mediaci může ukončit i mediátor, když uzná za vhodné, že nelze konflikt vyřešit a dohoda není možná.