JAK MEDIACI ZAČÍT


Máte-li s někým nějaký spor, který se Vám nedaří řešit, navštivte mediátora. Mediátora seznámíte s Vaším problémem a ten vyhodnotí, zda je Váš problém pro mediaci vhodný. Současně Vás seznámí s podmínkami a pravidly mediace. Mediátora můžete navštívit sám, jako iniciátor mediace,
nebo společně s protistranou, s kterou jste se předem dohodli, že chcete spor řešit pomocí mediace.
Když přijdete sám, je to mediátor, který po dohodě s Vámi kontaktuje protistranu a pozve ji k mediaci. Současně i protistraně vysvětlí, co mediace
je a jak probíhá. Samotná mediace začíná sepsáním Smlouvy o zahájení mediace mezi stranami konfliktu a prvním mediačním setkáním.

Výhody mediace

Mediace je dobrovolná, kdy obě strany konfliktu se jí účastní dobrovolně a mají zájem na nalezení řešení jejich sporu.

Je méně nákladná než soudní proces.

K řešení problému může dojít v relativně krátkém čase.

Řešení problému probíhá v soukromí, v prostorách mediační kanceláře a mediátor je vázán mlčenlivostí o všech skutečnostech,
které se v rámci mediace dozví.

Účastníci mají kompletní kontrolu nad výsledkem sporu a budoucí spolupráci v plnění dohody.

Mediační dohoda

Mediační dohoda je písemný dokument, který obsahuje konkrétní postupy řešení konfliktu, např. rozdělení zodpovědnosti, úkolů a sankcí za její nedodržení. Dohoda má většinou písemnou podobu, ale není to pravidlem. Písemnou dohodu stvrzují obě strany a mediátor svými podpisy a dle závazkového práva může nabývat i charakteru právní smlouvy. Dohodu můžete donést i k soudu a požádat o její schválení. S notářskou doložkou o vykonavatelnosti je i právně vymahatelná. Mediace neomezuje právo, abyste uplatňovali svůj nárok u soudu, když se nedohodnete.

Časté dotazy o mediaci

Je můj spor vhodný pro mediaci?

FAQ